Thay đổi màu sắc

lịch

lịch làm việc tuần

Số kí hiệu lịch tuần
Ngày ban hành 13/06/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/06/2023
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Văn lưu

Nội dung

       ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HUYỆN BÙ ĐĂNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
           Số: 24/LLV-UBND                                      Bù Đăng, ngày 11 tháng 6 năm 2023

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Tuần thứ 24 từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023)
LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP

THỨ HAI (NGÀY 12/6/2023):       
* SÁNG:                                                          
1. Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Hòa: Dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua: (1) Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; (2) Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 09h00’ tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
(Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung
cho Chủ tịch UBND huyện dự họp)
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu, Trần Văn Phương, Thị Diệu Hiền: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thời gian, địa điểm: 08h00’ tại Hội trường UBND huyện.
Cùng dự: LĐVP.
* CHIỀU:                                                        
1. Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Hòa: Họp nghe lãnh đạo UBND huyện phụ trách khối Kinh tế - Sản xuất:
- Báo cáo các nội dung: Quỹ ASXH trên địa bàn huyện; phương án GPMB Khu dân cư Lý Thường Kiệt, thị trấn Đức Phong; kế hoạch tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm 2023.
- Thông qua dự thảo các Kế hoạch triển khai thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy về lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng.
Thời gian, địa điểm: 14h00’ tại Phòng họp A - UBND huyện.
Thành phần dự họp: ông Trần Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện. Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Cùng dự: CVP Lương Việt Thanh; PCVP Trần Xuân Hiển; CVVP Bế Danh Hanh, Trịnh Ngọc Hiền.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lưu: Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Bù Đăng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thời gian, địa điểm: 13h30’ tại Hội trường Huyện ủy.
 

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây